Om meg

„Jeg ser detaljer uten å miste helhetsbildet“